RSS Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie

Aktuelles Angebot unserer Immobilien-Büro kann auf dem AReality.sk Portal zu finden. Der Dienst Moja Realitka bringt AReality.sk - das größte Angebot an Immobilien in der Slowakei.

Sprostredkovateľské provízie

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 25.000 EUR

10 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

 

 

od 25.000 do 49.999 EUR

8 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR)

 

 

od 50.000 do 99.999  EUR

6 % z kúpnej ceny (minimálne 4.000 EUR)

 

 

od 100.000 EUR

4 % z kúpnej ceny (minimálne 5.000 EUR)

 

V individuálnych prípadoch môže byť provízia stanovená dohodou na základe náročnosti poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám.

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

 

Provízia za sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR

10 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

 

 

od 50.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 5.000 EUR)